MENOPAUZA.sk
 

Srdcovocievny systém

Úmrtia spôsobené kardiovaskulárnymi ochoreniami predstavujú jednu štvrtinu úmrtí žien v Európskej únii. Medzi najčastejšie rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení patrí nadváha, poruchy metabolizmu tukov, inzulínová rezistencia, neliečený vysoký tlak, fajčenie, pohybová inaktivita, stres, ako aj nedostatok estrogénov. Veď práve ženské hormóny chránia ženy počas ich plodného života pred srdcovo-cievnymi ochoreniami. Do 55. roku života je úmrtnosť mužov na kardiovaskulárne ochorenia (KVCH) až štyrikrát vyššia ako úmrtnosť žien. Nástup menopauzy tento pomer mení na 1:1.

Menopauza zvyšuje rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení. Významnú úlohu v rozvoji KVCH zohráva artérioskleróza, ktorá silnie práve starnutím žien. Práve rozsah poškodenia ciev kornatením má zásadný vplyv na liečbu počas hormonálnej substitučnej liečby v klimaktériu. Ak je hormonálna liečba nasadená ihneď po nástupe menopauzy, je pre ženu vysoko prínosová, redukuje riziko kardiovaskulárnych ochorení o 50%, priaznivo vplýva na metabolizmus tukov, cukrov, inzulínu a priaznivo ovplyvňuje krvný tlak. Ak sa však hormonálna liečba začne neskoro, čiže až v období výrazného poškodenia cievnej steny artériosklerózou, môže sa poškodiť pevnosť tukových nánosov na stenách ciev a navodiť infarkt alebo cievna príhoda.

Čas začiatku hormonálnej substitučnej liečby v klimaktériu zohráva rozhodujúcu úlohu pri ochrane zdravia klimakterickej ženy. A práve preto netreba čakať so začatím tejto liečby. Hormonálna substitučná liečba slúži  na zlepšenie kvality života ženy v prechode a predlžuje ochranný vplyv estrogénu na cievne zdravie.

Viac o menopauze:
Akútne klimakterické problémy
Srdcovocievny systém
Osteoporóza
Sexuálny život po menopauze
Suchosť pošvy
Dráždivý mechúr
Podporné cviky
Depresia po menopauze

Ak si želáte dostávať zaujímavé informácie ohľadom menopauzy, stačí, ak zadáte Váš e-mail:
 

ODPORÚČAME:
novonordisk.sk
novonordisk.com