MENOPAUZA.sk
 

Osteoporóza

Osteoporóza je metabolické kostné ochorenie, ktorého príčinou je porucha funkcie kostných buniek. Mení sa charakter kostí, ktoré pri osteoporóze rednú, stráca sa kostný minerál aj organická zložka kostí. V dôsledku toho sa kosť stáva krehkou a lámavou.

Osteoporóza je zákerná tým, že prebieha bez príznakov často aj desiatky rokov. Ťažkosti pri nej bývajú netypické, najčastejšie sa prejavuje iba bolesťami chrbta. Osteoporóza sa prejaví najčastejšie až tak, že v dôsledku minimálnej traumy vznikne zlomenina kosti. Preto akákoľvek zlomenina, ktorá vznikne bez závažného úrazu, by mala byť posudzovaná ako možný dôsledok osteoporózy a mala by byť podnetom na dôkladné vyšetrenie. V dôsledku nástupu menopauzy (prechodu) nastáva zrýchlenie úbytku kostnej hmoty, nakoľko prestáva pôsobiť ochranný vplyv ženských hormónov na kosť.

Približne 20% žien utrpí do svojich 65 rokov osteoporotickú zlomeninu a po 65 roku je výskyt osteoporotických zlomenín zaznamenaný u 40% žien. Zlomenina krčku stehennej kosti patrí medzi 10 najčastejších príčin úmrtí hospitalizovaných pacientov na Slovensku.

Významnejšie straty kostnej hmoty sa zisťujú u žien po menopauze, teda v období, kedy fyziologicky klesá tvorba hormónov vaječníkov. Pri priemernej dĺžke života ženy 78 rokov žena tretinu svojho života prežíva bez hormonálnej ochrany, čo sa výrazne prejavuje aj na kvalite jej kostí. Pohlavné hormóny totiž chránia kosť pred deštruktívnym účinkom veľkého množstva faktorov.
Množstvo kostnej hmoty každého jedinca je zo 70% podmienené geneticky.
Stanoviť diagnózu osteoporózy je potrebné komplexne. Rodinná anamnéza informuje lekára o možnom genetickom riziku, osobná anamnéza o riziku pacientky vzhľadom na ochorenia, ktoré prekonala, alebo sa na ne lieči a ktoré môžu oslabovať jej kostnú hmotu a následne viesť k rozvoju osteoporózy.

Gynekologická anamnéza ho informuje o hormonálnom stave pacientky, sociálna anamnéza o pracovnom zaťažení a pohybovej aktivite. Komplexne sa diagnóza osteoporózy stanovuje špeciálnymi laboratórnymi vyšetreniami a osteodenzitometriou.

Veľké množstvo žien vstupuje do menopauzy bez príznakov osteoporózy. Po poklese ovariálnych hormónov dochádza ale u každej ženy k 2 – 3% ročnému úbytku kostnej hmoty. Do rizika osteoporózy sa ženy vo všeobecnosti dostávajú po 5 rokoch trvania neliečenej menopauzy.

Najkomplexnejšou a zároveň najlacnejšou liečbou predchádzania rozvoju osteoporózy u postmenopauzálnych pacientok je hormonálna substitučná liečba v klimaktériu. Okrem komplexného zlepšenia zdravotného stavu pacientky ju chráni aj pred úbytkom kostnej hmoty. Treba upozorniť, že samotná hormonálna liečba, bez zdravého životného štýlu, dostatočného prívodu vápnika (1500 mg a 400-800 jed. vit. D) a primeranej pohybovej aktivity úbytok kostí nie je schopná zvládnuť. Takisto treba podotknúť potrebu dlhodobej hormonálnej liečby a samozrejmosťou je každoročné prehodnocovanie prínosu a rizika liečby pre danú pacientku. Ochranný efekt hormonálnej liečby na kosti trvá iba počas jej užívania. Po ukončení hormonálnej liečby úbytok kosti opätovne pokračuje.

Existujú ženy, ktoré hormonálnu substitučnú liečbu nemôžu alebo nechcú užívať, alebo u ktorých je z rôznych dôvodov indikované ukončenie užívania hormonálnej liečby. Tieto ženy, ak je ich potrebné liečiť na osteoporózu, ostávajú v sledovaní odborných lekárov (reumatológ, internista, osteológ, ortopéd), ktorí následne vedú liečbu takejto pacientky.

Na liečbu osteoporózy je v súčasnosti na Slovensku dostupné množstvo preparátov v rôznych aplikačných formách a dávkovacích režimoch. Na jej prevenciu ale nie je v súčasnosti v Slovenskej republike registrovaný žiaden liek okrem preparátov hormonálnej substitúcie v klimaktériu, vitamínu D a kalcia.
Viac o menopauze:
Akútne klimakterické problémy
Srdcovocievny systém
Osteoporóza
Sexuálny život po menopauze
Suchosť pošvy
Dráždivý mechúr
Podporné cviky
Depresia po menopauze

Ak si želáte dostávať zaujímavé informácie ohľadom menopauzy, stačí, ak zadáte Váš e-mail:
 

ODPORÚČAME:
novonordisk.sk
novonordisk.com